Przejdź do stopki

Zbiór aktów prawa miejscowego

Treść

Numer uchwały XXXVII/223/22 

Data podjęcia:  04.03.2022 r.

Tytuł aktu: w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników - łączę do uchwały

Data ogłoszenia: 15 marca 2022 r.

Pozycja: 2058

Uwagi:  brak

Łączę do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego