Przejdź do stopki

Zbiór aktów prawa miejscowego

Treść

Uchwała Nr XXIII/140/20 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miejska Górka

Numer uchwały XXIII/140/20 Data podjęcia 16.12.2020 r. Tytuł aktu: w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miejska Górka  - ł