Przejdź do stopki

Zbiór aktów prawa miejscowego

Treść

Uchwała Nr LIII/303/23 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Numer uchwały LIII/303/23 Data podjęcia:  01.03.2023 r. Tytuł aktu: sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z

Uchwała Nr LIII/302/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posi

Numer uchwały LIII/302/23 Data podjęcia:  01.03.2023 r. Tytuł aktu: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osó

Uchwała Nr LII/295/23 w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celach ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 us

Numer uchwały LII/295/23 Data podjęcia:  27.01.2023 r. Tytuł aktu:  w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celach ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do p

Uchwała Nr XLIX/277/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/144/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywac

Numer uchwały XLIX/277/22 Data podjęcia:  25.11.2022 r. Tytuł aktu:  w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/144/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wyp

Uchwała Nr XLIX/278/22 w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celach ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust.6 i art. 39 us

Numer uchwały XLIX/278/22 Data podjęcia:  25.11.2022 r. Tytuł aktu:  w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celach ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do plac&

Uchwała Nr XLV/261/22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji

Numer uchwały XLV/261/22 Data podjęcia:  17.08.2022 r. Tytuł aktu:  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicz