Przejdź do stopki

Zbiór aktów prawa miejscowego

Treść

Numer uchwały  XXXVIII/226/22

Data podjęcia:  30.03.2022 r.

Tytuł aktu: w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Górka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków- łączę do uchwały

Data ogłoszenia: 20 kwietnia 2022r.

Pozycja: 3017

Uwagi:  brak

Łączę do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego