Przejdź do stopki

Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr XVLI/267/22 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Dowozy szkolne w roku szkolnym 20

Uchwała Nr XVLI/267/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 20 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego

Uchwała Nr XLV/262/22 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Regionalnego w Poznaniu na uchwałę nr XXXVI/214/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z 26 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia programu

Uchwała Nr XLV/262/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Regionalnego w Poznaniu na uchwałę nr XXXVI/214/22 Rady Miejskiej w Miejskiej G&oacu

Uchwała Nr XLV/261/22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji

Uchwała Nr XLV/261/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicz

Uchwała Nr XLV/257/22 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Dowozy szkolne w roku szkolnym 2022/2023”

Uchwała Nr XLV/257/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn.

Uchwała Nr XLIII/253/22 w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami

Uchwała Nr XLIII/253/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z&nbs