Przejdź do stopki

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Treść

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2188).

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego,
  • oświadczenie do uzyskania pomocy publicznej/ pomocy de minimis w rolnictwie/rybołóstwie,
  • Lista faktur.

Termin odpowiedzi:

  • decyzje wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Opłaty:

  • nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy:

  • odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji

Uwagi:

  • składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku i powierzchni użytków rolnych, które wykazał we wniosku, a które w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 lutego danego roku są wykazane jako użytki rolne.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Finansowy, pokój nr 3, tel. 65 54 74 507, nr bezpośredni: (65) 322 58 33