Przejdź do stopki

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych

Treść

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych

Dokumenty elektroniczne można składać do Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce za pomocą systemu rządowego platformy ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Doręczanie dokumentów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP http://epuap.gov.pl/ wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta w platformie ePUAP.

Dokumenty elektroniczne można przesyłać w następującej formie:

 • gotowego e-formularza,
 • wniosku.

Skrytka ePUAP: /urzadmg/skrytka

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce:

 •  Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym, lub profilem zaufanym w przypadku platformy ePUAP.
 • Możliwość podpisania dokumentów za pomocą profilu zaufanego istnieje od 9 czerwca 2011 r. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego zostały zamieszczone na stronie ePUAP: http://epuap.gov.pl


Uwaga!

Profil zaufany ePUAP jest darmowym ważnym 3 lata odpowiednikiem kwalifikowanego podpisu. Można go uzyskać poprzez platformę ePUAP http://epuap.gov.pl/ 

W przypadku braku podpisu wnioskodawca zostanie wezwany w celu uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni.

Akceptowane formaty załączników to:

 • DOC, DOCX, RTF, ODT, ODS
 • XLS, XLSX
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5,5MB.

Doręczanie dokumentów elektronicznych na nośnikach danych.

Dokumenty na nośnikach danych takich jak:

 • płyta CD lub DVD,
 • pamięć masowa USB,

można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.