Przejdź do stopki

Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy użytków rolnych

Treść

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

Wymagane dokumenty

  • wniosek o potwierdzenie umowy dzierżawy,
  • oryginał umowy

Termin odpowiedzi

  • Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

Opłaty

  • Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

  • Brak​

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Finansowy, pok. nr 3, tel. 65 322 58 33

Pliki do pobrania