Przejdź do stopki

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania - podatek od środków transportu

Treść

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

  • wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych
  • dokument potwierdzający nabycie lub zbycie środka transportowego
  • kopia dowodu rejestracyjnego
  • inne dokumenty

Termin odpowiedzi:

  • Bez zbędnej zwłoki

Opłaty:

  • Nie podlega opłacie skarbowej

 Tryb odwoławczy:

  • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Jednostka odpowiedzialna

  • Wydział Finansowy, Agnieszka Skorupka, pok. nr 3 tel. 65 54 74 507, nr bezpośredni: (65) 322 58 33

Pliki do pobrania

Załącznik do deklaracji.pdf 59.1 KB