Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Treść

Zarządzenie Nr 175/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

Zarządzenie Nr 175/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadz

Zarządzenie Nr 163/2021 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku

Zarządzenie Nr 163/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze pó

Zarządzenie Nr 162/2021 w sprawie zlecenia przez samorząd realizacji zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami

Zarządzenie Nr 162/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zlecenia przez samorząd realizacji zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywi