Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Treść

Zarządzenie Nr 147/2021 w sprawie powierzenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce realizacji Programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Zarządzenie Nr 147/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce realizacji Programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021, finansowanego z Funduszu

Zarządzenie Nr 140/2021 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce oraz ustalenia regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 140/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce oraz ustalenia r