Przejdź do stopki

Dokonanie zmiany imienia dziecka

Treść

Dokonanie zmiany imienia dziecka

1. Podstawa Prawna

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 709 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2021 r. poz. 1923z późn. zm.)

2. Wymagane dokumenty

  • Oświadczenie o zmianie imienia (imion) – druk dostępny w urzędzie.
  • Dokumenty tożsamości obojga rodziców (do wglądu)

3. Termin odpowiedzi

Odręcznie/ bez zbędnej zwłoki.

4. Sposób załatwienia sprawy

Wpisanie wzmianki w akcie.

5. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego – ul. Rynek 33, 63 – 910 Miejska Górka,

Pokój nr 11, e-mail: natalia.wawrzyniak@miejska-gorka.pl

6. Opłaty 

Opłata skarbowa w wysokości 11 zł

7. Tryb odwoławczy

Nie ma.

8. Uwagi
Rodzice zainteresowani zmianą imienia (imion) dziecka mogą jedynie w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć Kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion).