Przejdź do stopki

Uznanie ojcostwa dziecka

Treść

Uznanie ojcostwa dziecka

1. Podstawa Prawna

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 709 z późn. zm.)

2. Wymagane dokumenty

  • Dowody osobiste lub paszporty obojga rodziców
  • Dokumenty stwierdzające tożsamość
  • Zaświadczenie lekarskie lub karta ciąży
  • Wniosek o uznanie ojcostwa

3. Termin odpowiedzi

Odręcznie, bez zbędnej zwłoki.

4. Sposób załatwienia sprawy

Wpisanie wzmianki w akcie.

5. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego – ul. Rynek 33, 63 – 910 Miejska Górka,

Pokój nr 11, e-mail: natalia.wawrzyniak@miejska-gorka.pl

6. Opłaty 

Bez opłaty

7. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

8. Uwagi

Przyjmowanie protokołu, odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego,

Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest wyrażenie przez matkę dziecka zgody na uznanie dziecka. Oświadczenie może złożyć ojciec dziecka, który ukończył lat osiemnaście. Ojciec który ukończył lat szesnaście, a nie ukończył jeszcze osiemnastu, oświadczenie o uznaniu może złożyć przed sadem opiekuńczym (art. 77 kro).