Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Treść

Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

  1.  Podstawa Prawna
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2021r. poz. 1923 z późn. zm.)​​ 

    2. Wymagane dokumenty
  • wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
  • dokument potwierdzający uzasadnienie wniosku

3. Termin odpowiedzi

Odręcznie, bez zbędnej zwłoki.

4. Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji.

5. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego – ul. Rynek 33, 63 – 910 Miejska Górka,

Pokój nr 11, e-mail: natalia.wawrzyniak@miejska-gorka.pl

6. Opłaty 

Opłata skarbowa w wysokości 39 zł

7. Tryb odwoławczy

Wniosek do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

8. Uwagi

Przyjmowanie wniosków o wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Rynek33, 63 – 910 Miejska Górka.