Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Treść

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

1. Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 709 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)

2. Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

w przypadku panny i kawalera:

 • dokument stwierdzający tożsamość*,
 • odpisy skrócone aktu urodzenia

w przypadku osób rozwiedzionych:

 • dokument stwierdzający tożsamość*,
 • odpisy skrócone aktu urodzenia
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu,

w przypadku wdowców:

 • dokument stwierdzający tożsamość*,
 • odpisy skrócone aktu urodzenia,
 • odpis aktu zgonu współmałżonka.

* w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania

3. Termin odpowiedzi

Odręcznie, bez zbędnej zwłoki.

4. Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia.

5. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego – ul. Rynek 33, 63 – 910 Miejska Górka,

Pokój nr 11, e-mail: natalia.wawrzyniak@miejska-gorka.pl

6. Opłaty 

Opłata skarbowa w wysokości 38 zł za wydanie zaświadczenia

7. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

8. Uwagi

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest przez trzy miesiące.