Przejdź do stopki

Wniosek o wpis do CEIDG

Treść

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r.,poz. 2296.)

Wymagane dokumenty:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona jest w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.

Wniosek CEIDG-1 służący do zgłoszenia przez osobę fizyczną działalności gospodarczej, jak również zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej, składa się w jednym z następujących trybów:

  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek i złożyć go elektronicznie - osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany,
  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek, wydrukować i zanieść go do urzędu gminy,
  • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek, wydrukować i zanieść go do urzędu gminy,
  • pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w urzędzie gminy – gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
  • przesłać wniosek listem poleconym do urzędu gminy – podpis musi być potwierdzony notarialnie

Termin odpowiedzi:

  • organ gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

 Opłaty:

  • nie podlega opłacie skarbowej.

Jednostka odpowiedzialna:

 Wydział Organizacyjny, Józef Jabłoński, tel. 65 54 74 507, nr wewnętrzny: (65) 322 51 53

  e-mail: jozef.jablonski@miejska-gorka.pl

Pliki do pobrania

Wniosek-o-wpis-do-CEIDG.pdf 489.91 KB