Przejdź do stopki

Urząd Stanu Cywilnego

Treść

Urząd Stanu Cywilnego

Natalia Wawrzyniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Kontakt:

ul. Rynek 33 63-910 Miejska Górka

tel. 65 54 74 507 wew. 118, fax. 65 54 74 421

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy z zakresu:

 1. prowadzenia ewidencji ludności, wydawanie decyzji o zameldowaniu i wymeldowaniu,
 2. prowadzenia stałego rejestru wyborców,
 3. przekazywanie do Centralnego Biura Adresowego danych meldunkowych oraz zawiadomień o zmianie stanu cywilnego, zgonach zmianach imion i nazwisk oraz obywatelstwa,
 4. realizacja zadań statystycznych dotyczących ruchu ludności,
 5. realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 6. prowadzenia akt stanu cywilnego na podstawie przepisów o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności dotyczące narodzin, małżeństwa oraz zgonu obywateli,
 7. przyjmowanie oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński,
 8. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
 9. prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
 10. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń i decyzji,
 11. wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.