Wydział Inwestycyjny

Treść

Wydział Inwestycyjny 

Piotr Poprawa – Naczelnik Wydziału

Kontakt:

ul. Rynek 33 63-910 Miejska Górka

tel. 65 54 74 507 wew. 124, 125, fax. 65 54 74 421

e-mail: piotr.poprawa@miejska-gorka.pl

Do Wydziału Inwestycyjnego należą w szczególności sprawy z zakresu:

  1. przygotowania inwestycji gminnych,
  2. realizacji inwestycji gminnych,
  3. nadzoru nad inwestycjami gminnymi,
  4. pozyskania i rozliczenia środków pomocowych na realizację inwestycji gminnych,
  5. prowadzenia zamówień publicznych,
  6. rozwoju gminy:

a)      wyznaczania kierunków rozwoju gminy,

b)      realizacji zadań wynikających z dokumentów określających strategiczne kierunki rozwoju Gminy, w tym monitorowanie i aktualizacja:

-        Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych dla gminy Miejska Górka,

-        Lokalnego programu rewitalizacji gminy Miejska Górka,

-        Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miejska Górka,