Przejdź do stopki

Ogłoszenia Burmistrza

Treść

Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 lipca 2022 roku.

Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 lipca 2022 roku.   Burmistrz Miejskiej Górki, na

Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska

Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązują

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MIEJSKA GÓRKA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Informujemy, że w terminie od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r. w Gminie Miejska Górka prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci, które

Ogłoszenie Nr 5/2021 w sprawie naborów kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniających oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Gminę Miejska Górka na rok 2022

Ogłoszenie Nr 5/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie naborów kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniających oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Nr 27/2024 206.57 KB