Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska

Treść

Obwieszczenie Nr 251/2024 w sprawie o wydania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Obwieszczenie Nr 251/2024 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie o wydania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i&n

Obwieszczenie Nr 244/2024 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 stycznia 2024 r. O WYDANEJ DECYZJI w sprawie zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarskiego – obory z halą udojową oraz budowie zbiorników na płynne odchody zwierzęce na terenie gospodarstwa zlokalizowanego w Sobiałkowie nr 60, działka ewid. nr 182, obręb Sobiałkowo,

Obwieszczenie Nr 244/2024 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 stycznia 2024 r. O WYDANEJ DECYZJI w sprawie zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarskiego – obory z halą udojową oraz budowie zbiorników na płynne odchody zwierzęce na terenie gosp

Obwieszczenie Nr 243/2024 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 stycznia 2024 r. O WYDANEJ DECYZJI w sprawie zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarskiego – obory z halą udojową oraz budowie zbiorników na płynne odchody zwierzęce na terenie gospodarstwa zlokalizowanego w Sobiałkowie nr 60, działka ewid. nr 182, obręb Sobiałkowo

Obwieszczenie Nr 243/2024 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 stycznia 2024 r. O WYDANEJ DECYZJI w sprawie zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarskiego – obory z halą udojową oraz budowie zbiorników na płynne odchody zwierzęce na terenie gosp

Obwieszczenie Nr 239/2024 BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarskiego – obory z halą udojową oraz budowie zbiorników na płynne odchody zwierzęce na terenie gospodarstwa zlokalizowanego w Sobiałkowie nr 60, działka ewid. nr 182, obręb Sobiałkowo

Obwieszczenie Nr 239/2024 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarskiego – obory z halą udojową oraz budowie zbiorników na płynne odchody zwierzęce na terenie gospodarstwa zlokalizowa