Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2024 rok

Treść

Zarządzenie Nr 374/2024
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 18 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art.15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz uchwały Nr XL/337/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 października 2023 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2024, zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową przy Burmistrzu Miejskiej Górki do rozpatrzenia ofert na zadania:

1. „Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłę nożną”;

2. „Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w baseball”;

3. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w koszykówkę";

4. „Prowadzenie zajęć i organizowanie imprez sportowych w Ju Jitsu i Judo”;

5. "Prowadzenie zajęć i organizowanie imprez w szachy i warcaby";

6. „Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu w kategorii pojazdów jednośladowych”;

7. „Organizowanie i promowanie turystyki”;

8. „Prowadzenie orkiestry dętej w Miejskiej Górce”;

9. „Uprawianie wędkarstwa i organizowanie imprez rekreacyjnych”;

10. „Organizowanie wystaw i promowanie hodowców gołębi rasowych, drobiu ozdobnego, ptaków egzotycznych i zwierząt futerkowych”;

11. "Prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób dorosłych.

§ 2. Tryb działania Komisji Konkursowej określa rozdział 12 uchwały Nr XL/337/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 października 2023 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2024.

§ 3. Na członków Komisji Konkursowej przy Burmistrzu Miejskiej Górki powołuje się następujące osoby:

1. Przedstawiciele pracowników Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce:

1) Joanna Pląskowska - Sekretarz Gminy Miejska Górka jako Przewodnicząca Komisji Konkursowej;

2) Marlena Szwarc - pracownik Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce;

3) Józef Jabłoński - pracownik Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

1) Hanna Synoracka - przedstawiciel Stowarzyszenia ”Uniwersytet Drugiego Wieku” w Miejskiej Górce;

2) Jacek Stróżyk - przedstawiciel Młodzieżowego Klubu Szachowo-Warcabowego Pat w Miejskiej Górce;

3) Bartosz Kaczmarek przedstawiciel Klubu Sportowego "Sparta" w Miejskiej Górce.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 374/2024 177.54 KB
Zarządzenie Nr 374/2024 11.15 KB