Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 3/2024
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 8 maja 2024 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK6730.31.2024

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977) , zawiadamiam o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górce ul. Stawowa, na działkach ewidencyjnych nr 1588/11, 1589/3, 1570/2, 1772, 1771, 1773 położonych w obrębie geodezyjnym Miejska Górka, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie.Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego


/-/ Jacek Stróżyk

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Nr 3/2024 200.85 KB
Obwieszczenie Nr 3/2024 9.58 KB