Przejdź do stopki

Wybory Samorządowe 2024

Treść

Głosowanie korespondencyjne

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 25 marca 2024 r. Komisarz Wyborczy w Lesznie Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie Pl. Kościuszki 4, 64-100 Le

Głosowanie przez pełnomocnika

Wyborcy, którzy w dniu wyborów ukończą 60 lat, a także wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca wpisany do rejestru wyborców Gminy Miejsk

OBWIESZCZENIE Nr 246/2024 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 6 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Miejskiej Górce w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

OBWIESZCZENIE Nr 246/2024 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 6 lutego 2024 roku Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Miejskiej Górki podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborcz