Przejdź do stopki

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Treść

Głosowanie przez pełnomocnika

Wyborcy, którzy w dniu wyborów ukończą 60 lat, a także wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca wpisany do rejestru wyborców Gminy Miejsk

Zgłoszenie korzystania z darmowego transportu

W terminie do 27 maja 2024 roku przyjmowane będą zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnospraw

Zarządzenie Nr 386/2024 w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejska Górka przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zarządzenie Nr 386/2024 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejska Górka przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczącyc