Przejdź do stopki

Podatki i opłaty

Treść

Terminy płatności podatków lokalnych 

1. Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych:

 • 15 marzec,

 • 15 maj,

 • 15 wrzesień,

 • 15 listopad.

2. Podatek rolny od osób prawnych:

 • 15 marzec,

 • 15 maj,

 • 15 wrzesień,

 • 15 listopad.

3. Podatek od nieruchomości od osób prawnych:

 • Pierwsza rata do 31 stycznia

 • Kolejne raty (od drugiej – do dwunastej) do 15-go każdego miesiąca

4. Podatek leśny od osób prawnych:

 • do 15 każdego miesiąca za dany miesiąc

5. Podatek od środków transportu - osoby fizyczne i osoby prawne:

 • do 15 lutego,

 • do 15 września.

Wszystkie należności z tytułu podatków można wpłacać w kasie Banku Spółdzielczego
we Wschowie o/ Miejska Górka lub na konto Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce
w banku BS Wschowa o/Miejska Górka ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka

nr rachunku 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013