Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2024 rok

Treść

Zarządzenie Nr 383/2024
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości

Na podstawie art. 25 ust.1 i 2 i w związku z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.344), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalić cenę nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. gruntu nr 283/5 (Br-RIVa) o powierzchni 0,0260ha - stanowiącej własność Gminy Miejska Górka, zapisanej w księdze wieczystej nr KW – PO1R/00029489/5, przeznaczonej do sprzedaży na własność w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w ramach przysługującego mu pierwszeństwa - na kwotę: 114 600,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 383/2024 200.59 KB
Zarządzenie Nr 383/2024 9.57 KB