Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 211/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK6730.34.2023

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977) , zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 mm na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o numerach ewidencyjnych 1589/3, 1588/11 położonych w obrębie geodezyjnym Miejska Górka przy ulicy Stawowej,  gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie.

Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego


Jacek Stróżyk

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Nr 211/2023 15.4 KB