Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2023 rok

Treść

Zarządzenie Nr 278/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 17 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości

Na podstawie art. 25 ust.1 i 2 i w związku z art. 67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalić cenę nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. gruntu nr 13 (RVI) obręb Zakrzewo o powierzchni 1,1033ha - stanowiącej własność Gminy Miejska Górka, zapisanej w księdze wieczystej nr KW – PO1R/00047647/3 - na kwotę 91 300,00 zł, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 278/2023 162.92 KB
Zarządzenie Nr 278/2023 9.52 KB