Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2023 rok

Treść

Zarządzenie Nr 277/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 17 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości

Na podstawie art. 25 ust.1 i 2 i w związku z art. 67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz.1899 z późn. zm.), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalić cenę nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. gruntu nr 446 (RVI, ŁVI) obręb Zakrzewo o powierzchni 0,1764ha - stanowiącej własność Gminy Miejska Górka, zapisanej w księdze wieczystej nr KW – PO1R/00047647/3 - na kwotę 14 800,00zł, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 277/2023 163.55 KB
Zarządzenie Nr 277/2023 9.53 KB