Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2023 rok

Treść

Zarządzenie Nr 275/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuję Pana Janusza Niezbrzyckiego na pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 124/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 275/2023 160.95 KB
Zarządzenie Nr 275/2023 9.37 KB