Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 272/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie Miejska Górka na 2023 rok

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 283 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 506), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Audytu Wewnętrznego w Gminie Miejska Górka stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu (usługodawcy).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 272/2022 434.01 KB
Załącznik.pdf 214.68 KB