Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 259/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 23 września 2022 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości

Na podstawie art.25 ust.1 i 2 i w związku z art. 67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalić cenę nieruchomości, stanowiacej własność Gminy Miejska Górka, przeznaczonej do sprzedaży na własność w trybie bezprzetargowym w ramach zamiany gruntów, oznaczonej jako:

1. działka o nr ewid. gruntu nr 308 o powierzchni 0,3900ha (w) obręb Dłoń, zapisanej w księdze wieczystej nr KW – PO1R/00031243/6 - na kwotę: 10.300,00zł .

2. działka o nr ewid. gruntu nr 314 o powierzchni 0,1500ha (w) obręb Dłoń, zapisanej w księdze wieczystej nr KW – PO1R/00031243/6 - na kwotę:  4.000,00zł .

3. działka o nr ewid. gruntu nr 265/6 o powierzchni 0,2625ha (dr) obręb Dłoń, zapisanej w księdze wieczystej nr KW – PO1R/00031243/6 - na kwotę: 15.900,00zł +23%Vat.

4. działka o nr ewid. gruntu nr 85 o powierzchni 0,8600ha (RIIIa) obręb Piaski, zapisanej w księdze wieczystej nr KW – PO1R/00041595/1 - na kwotę: 80.900,00zł .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 259/2022 165.79 KB