Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 257/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie ustalenia ceny dzierżawy lokalu użytkowego

Na podstawie art.25 ust.1 i 2 i w związku z art. 67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalić cenę czynszu dzierżawy za lokal użytkowy (klub dyskotekowy) o powierzchni 344,95m2 położony w budynku Domu Kultury Konary 35 na nieruchomości oznaczonej jako działka  gruntu nr 568 obręb Konary, stanowiącej własność Gminy Miejska Górka (nr KW – PO1R/00044377/8  ) wraz z częścią terenu o powierzchni 1500m2 - na kwotę : 2.000,00zł / miesiąc + 23%Vat.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 257/2022 164.6 KB