Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

Treść

Podstawa prawna:

Art. 163 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020 poz. 1219 ze zm.) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r., w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31 ze zm.)
Ustawa z dnia 19.06.1997 o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2017 poz.2119)

Wymagane dokumenty:

  • informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Termin odpowiedzi:

  • do 30 dni.

Opłaty:

  • nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy:

  • nie dotyczy.

Uwagi:

  • termin złożenia informacji - aktualizacja - do 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Komunalny, tel.  65 54 74 507