Przejdź do stopki

Burmistrz

Treść

Dane adresowe:

Burmistrz Miejskiej Górki

ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka

tel. 065 54 74 507  fax 065 54 74 421

burmistrz@miejska-gorka.pl

 

Kompetencje

Burmistrz  wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań burmistrza należy w szczególności:

  1)   przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

  2)   określanie sposobu wykonywania uchwał,

  3)   gospodarowanie mieniem komunalnym,

  4)   wykonywanie budżetu,

  5)   zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.