Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Treść

Zarządzenie Nr 193/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości

Na podstawie art.25 ust.1 i 2 i w związku z art. 67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalić cenę nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. gruntu nr 313/1 o powierzchni 0,0024ha (Bz) obręb Dąbrowa, stanowiącej własność Gminy Miejska Górka, zapisanej w księdze wieczystej nr KW – PO1R/00018314/8, przeznaczonej do sprzedaży na własność - na kwotę: 2.000,00zł + 23%Vat.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz       


Karol Skrzypczak

 

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 193/2021 162.9 KB