Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Treść

Zarządzenie Nr 188/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości

Na podstawie art.25 ust.1 i 2 i w związku z art. 67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalić cenę nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. gruntu nr 950/6 o powierzchni 0,0115ha (Ls) obręb Miejska Górka, stanowiącej własność Gminy Miejska Górka, zapisanej w księdze wieczystej nr KW – PO1R/00029491/2, przeznaczonej do sprzedaży na własność w trybie bez przetargowym na poprawienie zagospodarowania działki sąsiedniej - na kwotę: 8.100,00zł + 23%Vat.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 188/2021 163.2 KB