Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Treść

Zarządzenie Nr 183/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2022

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami) Zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu, zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 183/2021 2235.01 KB
Załącznik Nr 1 207.58 KB
Załącznik Nr 1.1 137.41 KB
Załącznik Nr 1.2 190.15 KB
Załącznik Nr 1.3 124.4 KB
Załącznik Nr 1.4 178.81 KB
Załącznik Nr 1.5 51.05 KB
Załącznik Nr 1.6 48.52 KB
Załącznik Nr 1.7 106.51 KB
Załącznik Nr 1.8 35.75 KB
Załącznik Nr 1.9 117.49 KB
Załącznik Nr 1.10 119.48 KB
Załącznik Nr 1.11 236.41 KB
Uzasadnienie 283.88 KB