Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Treść

Zarządzenie Nr 182/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami) Zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

 

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 182/2021 1482.24 KB
Załącznik Nr 1 193.91 KB
Załącznik Nr 1.1 524.2 KB
Załącznik Nr 1.2 124.61 KB
Uzasadnienie 344.21 KB