Przejdź do stopki

Petycje 2024 r.

Treść

Petycja dotycząca: wspomagania przez gminę w zakresie procedur dofinansowania i partycypacji w kosztach jakie ponoszą gospodarstwa domowe w związku z instalacją zbiorników do gromadzenia deszczówki.

Petycja dotycząca: wspomagania przez gminę w zakresie procedur dofinansowania i partycypacji w kosztach jakie ponoszą gospodarstwa domowe w związku z instalacją zbiorników do gromadzenia deszczówki. Numer petycji: 7 Podmiot wnoszący: Szulc-Euphenics.com p. Spół

Petycja dotycząca: inicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy.

Petycja dotycząca: inicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy. Numer petycji: 6 Podmiot wnoszący: Tomasz P. Kmiecik, Prezes Zarządu G1ANT ROBOT SP. Z

Petycja dotycząca: wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy.

Petycja dotycząca: wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy.  Numer petycji: 3 Podmiot wnoszący: Szulc-Efekt sp. z o.