Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 1/2024
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 8 maja 2024 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK6730.33.2024

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977) , zawiadamiam o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa drogi gminnej w Dąbrowie ul. Ogrodowa odcinek II, na działkach ewidencyjnych nr 160, 161/4, położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie.Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego


/-/ Jacek Stróżyk

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Nr 1/2024 9.58 KB
Obwieszczenie Nr 1/2024 199.39 KB