Przejdź do stopki

Wybory Samorządowe 2024

Treść

                                    Miejska Górka, dnia 13.03.2024 r.

 

I N F O R M A C J A

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ  W  MIEJSKIEJ  GÓRCE

o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów,

tych komitetów wyborczych, których listy nie otrzymały jednolitych numerów

 od Państwowej Komisji Wyborczej ani od komisarzy wyborczych.

 

§ 1

Miejska Komisja Wyborcza w Miejskiej Górce informuje, że przyznawanie w drodze losowania jednolitych numerów listom kandydatów zarejestrowanych przez te komitety wyborcze, które nie otrzymały jednolitych numerów od Państwowej Komisji Wyborczej ani od komisarzy wyborczych odbędzie się dnia 15 marca 2024 roku (piątek)
o godzinie 13.00 w siedzibie komisji tj. Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, Rynek 33, 63-910 Miejska Górka w sali konferencyjnej ( pokój nr 19- piętro).

§ 2

Miejska Komisja Wyborcza w Miejskiej Górce informuje, że podczas losowania mogą być obecne osoby zgłaszające listy kandydatów. Nieobecność osoby zgłaszającej listę
nie wstrzymuje losowania.

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Artur Jankowski

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania