Przejdź do stopki

Obwieszczenia inne

Treść

OBWIESZCZENIE Nr 210/2023

Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 11 września 2023 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Miejskiej Górki podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Akacjowa, Brzozowa, Hubala, Kalinowa, Stanisława Kamińskiego, Jana Kilińskiego, Kobylińska, Kościelna, ks. Walkowiaka, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Niepodległości, Parkowa, Piekarska, Plac 3 Maja, Platanowa, Powstańców Wielkopolskich, Poprzeczna, Henryka Sienkiewicza, Gen. Władysława Sikorskiego, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Szkolna, Ślusarska, Świerkowa, Wałowa, Wierzbowa, Wodna, Wojska Polskiego, Zacisze, Zakątna

Hala Widowiskowo-Sportowa im. Powstańców Wielkopolskich w Miejskiej Górce, ul. Ignacego Buszy 22, 63-910 Miejska Górka

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

ul. Gen. Józefa Bema, Dubińska, Dworcowa, Fabryczna, Górków, Grunwaldzka, Ignacego Buszy, Jana Pawła II, Krótka, Marii Konopnickiej, Ignacego Krasickiego, Adama Mickiewicza, Ogrodowa, Orzechowa, Ignacego Paderewskiego, Plac Janusza Korczaka, 700-lecia, Podgórna, Polna, Południowa, Rawicka, Rynek, Rzeczna, Sportowa, Stawowa, Tęczowa

Hala Widowiskowo-Sportowa im. Powstańców Wielkopolskich w Miejskiej Górce, ul. Ignacego Buszy 22, 63-910 Miejska Górka

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Konary, Piaski, Zalesie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konarach, Konary 56, 63-910 Miejska Górka

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Sobiałkowo, Rzyczkowo, Woszczkowo

Szkoła Podstawowa w Sobiałkowie, Sobiałkowo 95, 63-910 Miejska Górka

5

Dłoń, Melanowo

Zespół Szkół w Dłoni, Dłoń 53, 63-910 Miejska Górka

6

Dąbrowa, Karolinki, Annopol, Jagodnia

Świetlica Wiejska w Dąbrowie, Dąbrowa ul. Tadeusza Kościuszki 3h, 63-910 Miejska Górka

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Kołaczkowice, Oczkowice, Topólka

Świetlica Wiejska w Oczkowicach, Oczkowice 32, 63-910 Miejska Górka

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

Niemarzyn

Świetlica Wiejska w Niemarzynie, Niemarzyn 22, 63-910 Miejska Górka

9

Roszkowo

Świetlica Wiejska w Roszkowie, Roszkowo 39, 63-910 Miejska Górka

10

Rozstępniewo

Świetlica Wiejska w Rozstępniewie, Rozstępniewo 38, 63-910 Miejska Górka

11

Zakrzewo, Roszkówko

Świetlica Wiejska w Zakrzewie, Zakrzewo 16, 63-910 Miejska Górka

12

Gostkowo, Zmysłowo

Świetlica Wiejska w Gostkowie, Gostkowo 91, 63-910 Miejska Górka

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Lesznie najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.

 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miejskiej Górki najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Burmistrz Miejskiej Górki

 

/-/ Karol SKRZYPCZAK

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Nr 210/2023 303.95 KB
Obwieszczenie Nr 210/2023 27.17 KB