Głosowanie korespondencyjne

Treść

Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 2 października 2023 r.

Komisarz Wyborczy w Lesznie

Krajowe Biuro Wyborcze

Delegatura w Lesznie

Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno