Postanowienie Nr 77/2023 Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Miejskiej Górki do stanu faktycznego.

Treść