Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 200/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK6730.21.2023

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami) , zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych nr 172/2, 174/18, położonych w obrębie geodezyjnym Oczkowice, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie.

Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

Jacek Stróżyk

 

Pliki do pobrania