Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 198/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 22 maja 2023 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK6730.11.2023

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami) , zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV, i nN-0,4 kV, na działkach ewidencyjnych nr 623, 626 położonych w obrębie geodezyjnym Konary, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie.

 Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego


Jacek Stróżyk


 

Pliki do pobrania