Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 187/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 20 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK6730.73.2022

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami) , zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na fragmencie działki ewidencyjnej nr 1324/3 położonej w obrębie geodezyjnym Miejska Górka przy ulicy Paderewskiego,  gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk

Pliki do pobrania