Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 228/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK6730.42.2023

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977) , zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej do 1 kV, na działkach o numerach ewidencyjnych 1743, 1666, 2564, 1244/1, 1770/3 położonych w obrębie geodezyjnym Miejska Górka w rejonie ulicy Kobylińskiej,  gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie.

Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk

 

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Nr 228/2023 15.42 KB