Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 214/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK.6730.24.2023

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977) , zawiadamiam o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach  o numerach ewidencyjnych: 1666, 1105, 1635/2, 1103, 1102, 1672, 1667, 1682 położonych w obrębie geodezyjnym Miejska Górka (fragment ulicy Kobylińskiej), gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie.

Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego


/-/ Jacek Stróżyk

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Nr 214/2023 15.41 KB
Obwieszczenie Nr 214/2023 202.23 KB